Twoja Karaibska strefa relaksu we Wrocławiu

Bucanero Karaiby na niby

Buca­nero Kara­iby na niby to nowy projekt, który powstał dzięki letnim inspiracjom. Wro­cław jest tak strasz­nie daleko od morza i sło­nec­znych plaż, a tęsk­nota do tych miejsc cza­sami bar­dzo doskwiera, dla­tego też posta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć plażę na wro­cławskim Biskupi­nie. Znaj­duje się tutaj strefa sło­necz­nego relaksu z pia­skiem, leża­kami, hama­kami i huś­taw­kami baro­wymi. Jest to miej­sce, w któ­rym każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. W ofer­cie mamy egzo­tyczne drinki, cydr i piwo pro­sto z beczki oraz aro­ma­tyczną kawę. Gdyby ktoś zgłod­niał, może wybrać dania kuchni grec­kiej: gyros, tor­tillę czy sałatki śród­ziem­no­mor­skie. W week­endy ser­wujemy wędzoną rybę na cie­pło, wprost z naszej wędzarni. Brzmi pysz­nie? Zapra­szamy! Przyjdź do Bucanero Karaiby na niby, odpocz­nij, zre­lak­suj się…

HOME
STREFA BISTO
STREFA TRUNKÓW
STREFA RELAKSU
STREFA IMPREZOWA
STREFA KONTAKTU
STREFA FOTO

Znajduje się tutaj strefa słonecznego relaksu z piaskiem, leżakami, hamakami oraz huśtaw-kami barowymi. Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie a w ofercie mamy egzotyczne drinki, cydr i piwo prosto z beczki oraz aromatyczną kawę. Gdyby ktoś zgłodniał może wybrać dania kuchni greckiej: gyros, tortillę czy sałatki śródziemnomorskie. Natomiast w weekendy serwować będziemy wędzoną rybę na ciepło, wprost z naszej wędzarni.