STREFA IMPREZOWA

W każdy weekend (poza imprezami zamkniętymi) otwieramy imprezownię. Bucanero Music to cykl muzycznych, podczas których muzę serwować będą znakomici wrocławscy DJ’e. Super zabawa gwarantowana 🙂 (ten tekst na samej górze, potem tekst, który już jest czy A może garden party?)

Jeżeli szu­ka­cie pomysłu na pry­watkę, imie­niny czy uro­dziny, a znu­dziły Wam się utarte sche­maty i te same miej­sca – słu­żymy pomocą. W Buca­nero możemy zor­ga­ni­zo­wać imprezę na 100 osób, a na potrzebę więk­szych even­tów pro­po­nu­jemy teren piknikowy, na któ­rym można pomie­ścić nawet 1500 imprezowiczów. Pik­nik gar­den to miej­sce stwo­rzone pod orga­ni­za­cję pik­ni­ków, festynów, uro­dzin, itp. Teren jest zelek­try­fi­ko­wany, posiada bie­żącą wodę, na miej­scu znaj­dują się mobilne sys­temy sani­tarne. Ze względu na dużą powierzch­nię, można pozwo­lić sobie na kre­atywne wyko­rzy­sta­nie prze­strzeni. Jest tu miej­sce dla doro­słych, dzieci, pla­żo­wi­czów. To idealny teren pod różnego typu roz­grywki spor­towe. Świetnie sprawdzą się tu wszel­kiego rodzaju formy prze­strzenne, takie jak rekre­acyjne urzą­dze­nia pneu­ma­tyczne. Na miej­scu znaj­duje się rów­nież ogró­dek cate­rin­gowy z gril­lem, piwem lanym oraz napo­jami. Na życze­nie Klienta możemy roz­sta­wić ławo-stoły z para­so­lami lub namiot bie­siadny. Przy orga­ni­za­cji imprez korzy­stamy z pomocy wyspe­cja­li­zo­wa­nego teamu www.najlepszaimpreza.pl 

HOME
STREFA BISTO
STREFA TRUNKÓW
STREFA RELAKSU
STREFA IMPREZOWA
STREFA KONTAKTU
STREFA FOTO

Znajduje się tutaj strefa słonecznego relaksu z piaskiem, leżakami, hamakami oraz huśtaw-kami barowymi. Jest to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie a w ofercie mamy egzotyczne drinki, cydr i piwo prosto z beczki oraz aromatyczną kawę. Gdyby ktoś zgłodniał może wybrać dania kuchni greckiej: gyros, tortillę czy sałatki śródziemnomorskie. Natomiast w weekendy serwować będziemy wędzoną rybę na ciepło, wprost z naszej wędzarni.